Reference

 • Izvedbeni projekt – Dvojna višestambena zgrada, zamjenska samostojeća poslovna zgrada i pomoćna zgrada, GK rmd d.o.o., Varaždin, Ul. I. Kukuljevića Sakcinskog, na k.č.br. 1377/2, 1377/3, 1377/4, 1375 i 1376 k.o. Varaždin
 • Glavni projekt – Višestambena građevina – Stambena zgrada tipa “C“, pet kuća u nizu, GK Grupa d.o.o., Varaždin
 • Glavni projekt – Višestambena zgrada, tip "C" - 6 stambenih jedinica, GK Grupa d.o.o., Varaždin
 • Glavni projekt – Centar za deinstitucionalizaciju osoba s intelektualnim i tjelesnim poteškoćama ( 2a.skupina), Pustodol
 • Glavni projekt – Centar za rehabilitaciju osoba sa tjelesnim I intelektualnim poteškoćama, Varaždin
 • Glavni projekt – Dom socijalne skrbi - rekonstrukcija i adaptacija, Ustanova za zdravstvenu njegu Lekić, Zinke Kunc 47, Varaždin
 • Glavni projekt – Energetska obnova zgrade Centra za rehabilitaciju Varaždin, Podružnica Pustodol, Centar za rehabilitaciju Varaždin
 • Glavni projekt – Projekt grijanja i ventilacije, V. Osnovna škola varaždin, Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin
 • Glavni projekt – Projekt klimatizacije, Podravka d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica
 • Projekt termotehničkih instalacija i hlađenja – Rekonstrukcija INA rafinerije nafte Rijeka – izgradnja postrojenja za proizvodnju i preradu nafte – koking kompleks, luka, skladište i transportni sustav za koks
 • Strojarski projekt – Projekt vodovoda i kanalizacije, Rekonstrukcija i dogradnja spremišta poljoprivrednih proizvoda i strojeva, Desyre, Sračinec
 • Strojarski projekt – Glavni projekt grijanja i ventilacije, Zgrada gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - protektirnica sa skladištem, 3. skupina, Gumiimpex, Varaždin
 • Strojarski projekt – Izvedbeni projekt grijanja i ventilacije, Zgrada gospodarske namjene, poslovne djelatnosti – protektirnica sa skladištem, 3. skupina, Gumiimpex, Varaždin
 • Strojarski projekt – Glavni projekt grijanja i ventilacije - Izmjena i dopuna, Zgrada gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - protektirnica sa skladištem, 3. skupina, Gumiimpex, Varaždin
 • Strojarski projekt – Glavni projekt vodovoda i kanalizacije, Zgrada gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - protektirnica sa skladištem, 3. skupina, Gumiimpex, Varaždin
 • Strojarski projekt – Izvedbeni projekt vodovoda i kanalizacije, Zgrada gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - protektirnica sa skladištem, 3. skupina, Gumiimpex, Varaždin
 • Strojarski projekt – Glavni projekt vodovoda i kanalizacije - Izmjena i dopuna, Zgrada gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - protektirnica sa skladištem, 3. skupina, Gumiimpex, Varaždin
 • Strojarski projekt – Glavni projekt plinske instalacije, Zgrada gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - protektirnica sa skladištem, 3. skupina, Gumiimpex, Varaždin
 • Strojarski projekt – Izvedbeni projekt plinske instalacije, Zgrada gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - protektirnica sa skladištem, 3. skupina, Gumiimpex, Varaždin
 • Strojarski projekt – Glavni projekt plinske instalacije - Izmjena i dopuna, Zgrada gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - protektirnica sa skladištem, 3. skupina, Gumiimpex, Varaždin
 • Strojarski projekt – Glavni projekt sprinkler instalacije, Zgrada gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - protektirnica sa skladištem, 3. skupina, Gumiimpex, Varaždin
 • Strojarski projekt – Glavni projekt vodovoda i kanalizacije, Rekonstrukcija sanitarija i pratećeg prostora uz nogometno igralište, Općina sv. Ilija
 • Strojarski projekt – Glavni projekt grijanja i hlađenja, Rekonstrukcija sanitarija i pratećeg prostora uz nogometno igralište, Općina sv. Ilija
 • Strojarski projekt – Glavni projekt grijanja, hlađenja i ventilacije, Društveni dom, Općina Trnovec Bartolovečki
 • Strojarski projekt – Glavni projekt plinske instalacije, Društveni dom, Općina Trnovec Bartolovečki
 • Strojarski projekt – Glavni projekt vodovoda i kanalizacije, Društveni dom, Općina Trnovec Bartolovečki
 • Strojarski projekt – Glavni projekt grijanja i ventilacije, Rekonstrukcija - nadogradnja učionica na dijelu stare sportske dvorane Osnovne škole Trnovec, Osnovna škola Trnovec
 • Strojarski projekt – Glavni projekt grijanja i ventilacije, Uređenje sanitarnog bloka u Starom gradu, Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin
 • Strojarski projekt – Glavni projekt vodovoda i kanalizacije, Uređenje sanitarnog bloka u Starom gradu, Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin
 • Strojarski projekt – Glavni projekt rekonstrukcije hidrantske mreže, Bricostore, Slavonska avenija bb, Zagreb, Bricostore nekretnine Žitnjak d.o.o. 10 360 Sesvete, Radnička cesta 1a
 • Strojarski projekt – Projekt hidrantske mreže, Izvedbeni projekt sa snimkom postojećeg stanja, Upravna i skladišna zgrada, Unikomerc d.d., Amruševa10, Zagreb
 • Strojarski projekt – Projekt plinske instalacije, Obiteljska kuća Novak Varaždin
 • Strojarski projekt – Projekt vodovoda i kanalizacije, Obiteljska kuća Novak Varaždin
 • Strojarski projekt – Projekt grijanja, hlađenja i ventilacije, Obiteljska kuća Novak Varaždin
 • Strojarski projekt – Glavni projekt, Grijanje, hlađenje, ventilacija, instalacija komprimiranog zraka i argona, Proizvodni pogon Press Glass, Jalžabet
 • Strojarski projekt – Glavni projekt, Projekt vodovoda i kanalizacije Proizvodni pogon Press Glass, Jalžabet
 • Strojarski projekt – Glavni projekt, Projekt plinske instalacije Proizvodni pogon Press Glass, Jalžabet
 • Strojarski projekt – Glavni projekt, Projekt sprinkler instalacije Proizvodni pogon Press Glass, Jalžabet
 • Strojarski projekt – Izmjene i dopune glavnog projekta, Grijanje, hlađenje, ventilacija, instalacija komprimiranog zraka i argona, Proizvodni pogon Press Glass, Jalžabet
 • Strojarski projekt – Izmjene i dopune glavnog projekta, Projekt vodovoda i kanalizacije Proizvodni pogon Press Glass, Jalžabet
 • Strojarski projekt – Izmjene i dopune glavnog projekta, Projekt plinske instalacije Proizvodni pogon Press Glass, Jalžabet
 • Strojarski projekt – Izmjene i dopune glavnog projekta, Projekt sprinkler instalacije Proizvodni pogon Press Glass, Jalžabet
 • Strojarski projekt – Izvedbeni projekt, Grijanje, hlađenje, ventilacija, instalacija komprimiranog zraka i argona, Proizvodni pogon Press Glass, Jalžabet
 • Strojarski projekt – Izvedbeni projekt, Projekt vodovoda i kanalizacije Proizvodni pogon Press Glass, Jalžabet
 • Strojarski projekt – Izvedbeni projekt, Projekt plinske instalacije Proizvodni pogon Press Glass, Jalžabet
 • Strojarski projekt – Izvedbeni projekt, Projekt sprinkler instalacije Proizvodni pogon Press Glass, Jalžabet
 • Strojarski projekt – Projekt strojarskih instalacija, Stambeno-poslovna zgrada - prenamjena tavana u stambeni prostor u smislu rekonstrukcije, Mesnička 4, Zagreb
 • Strojarski projekt – Projekt vodovoda i kanalizacije, Stambeno-poslovna zgrada - prenamjena tavana u stambeni prostor u smislu rekonstrukcije, Mesnička 4, Zagreb
 • Strojarski projekt – Projekt plinske instalacije, Stambeno-poslovna zgrada - prenamjena tavana u stambeni prostor u smislu rekonstrukcije, Mesnička 4, Zagreb
 • Rekonstrukcija grijanja – obiteljska kuća Rodeš
 • Izrada projektne dokumentacije – Projekt strojarskih instalacija: Dogradnja proizvodne hale WAM Produkt
 • Izrada projektne dokumentacije – Projekt vodovoda i kanalizacije: Dogradnja proizvodne hale WAM Produkt
 • Izrada projektne dokumentacije – Strojarski projekt/projekt bazenske tehnike: Dogradnja vanjskih bazena Jezerčica
 • Izrada projektne dokumentacije – Projekt vodovoda i kanalizacije: Dogradnja vanjskih bazena Jezerčica
 • Izrada projektne dokumentacije – Projekt odvodnje: Parkiralište Jezerčica
 • Izrada niza energetskih pregleda i energetskih certifikata
 • I još mnogi drugi…