O nama

Projektiranje arhitektonskih projekata

 • Izrada Idejnih rješenja sa visokokvalitetnim arhitektonskim vizualizacijama uz konzultacije sa investitorom - prikaz buduće građevine u prostoru
 • Projektiranje arhitektonskih projekata – Glavni i izvedbeni projekti, ishođenje sve potrebne dokumentacije do izdavanja građevne dozvole kod nadležnih tijela
 • Izrada projekata interijera uz kvalitetnu vizualizaciju prostora

Projektiranje termotehničkih instalacija (grijanje, ventilacija, klimatizacija) i instalacija vodovoda i kanalizacije

 • Izrada optimalnih energetskih rješenja - energetski efikasna gradnja
 • Projektiranje instalacija sa primjenom novih znanja iz područja obnovljivih izvora energije za nove i postojeće građevine

Izvođenje instalaterskih radova

 • Izgradnja klasičnih sustava grijanja / hlađenja i ventilacije, te instalacija vodovoda i kanalizacije, uz pripremu za eventualnu kasniju nadogradnju sustava uređajima za iskorištavanje alternativnih izvora energije
 • Izgradnja pametnih sustava za grijanje, hlađenje, ventilaciju uz primjenu iskorištavanja otpadne energije
 • Alternativni izvori energije – toplinske pumpe, korištenje geotermalne energije
 • Atraktivna rješenja grijanja / hlađenja prema modernim zahtjevima arhitekture

Upravljanje projektima

 • Upravljanje procesima u izgradnji građevine
 • Praćenje i nadzor kvalitete, troškova i rokova u izgradnji
 • Stručni nadzor gradnje prema zakonskoj regulativi
 • Priprema projektne dokumentacije za prijavu na natječaje za dodjelu sredstava za povećanje energetske efikasnosti iz fondova Europske unije

Energetski pregledi zgrada i izrada optimalnih energetskih rješenja

 • Analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije
 • Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade: analiza sustava grijanja i hlađenja u građevini i po potrebi zamjena energetski efikasnijim sustavom, kombinacija s obnovljivim izvorima energije
 • Izrada optimalnog rješenja poboljšanja energetske učinkovitosti – uloženo/dobiveno – prijedlog ekonomski isplativih mjera poboljšanja